Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Změna představuje vždycky výzvu

 
Máte rádi změny v životě nebo raději proplouváte v zajetých kolejích? Bohužel, každé rozhodnutí udělat změnu souvisí s tím, že jsem postaven před nějakou výzvu a zároveň se musím vzdát něčeho, na co jsem si už za léta zvykl – i když jsem to zrovna nemusel mít v oblibě.
Každý z nás si během života vytvořil spoustu nejrůznějších vzorců. Vytváříme si je už od narození. Svým způsobem dáváme najevo svému okolí, že chceme přebalit, máme hlad či žízeň, je nám zima, nechceme být sami. Dnes je často velmi těžké najít skutečný původ našich zvyků.
Žádný vzorec chování si s sebou nemusíme nést navždy. Můžeme je změnit kdykoliv si uvědomíme, že ani nevíme, proč některé věci děláme. Každá změna souvisí s tím, že se musím rozloučit se starými zvyky a někdy i s jistým pohodlím. Nikdy totiž nedostanete nový nábytek do obýváku, ve kterém stále stojí starý.
Co mohu změnit? Třeba jen vnímání sebe sama, tím si začnu více vážit sama sebe, spravedlivě se odměním, pochválím, budu  mít zdravé sebevědomí, budu vědět co skutečně mé tělo potřebuje aby bylo zdravé a vitální a aby měl můj život tu správnou vůni a jiskru. Budu lépe zvládat  být stále teď a tady a vědomě prožívat každou chvíli svého života. Věřte, stojí to za to.
____________________________________
 
Pomozte Bruntálu získat více hlasů
pro vybudování dětského hřiště
 
Rád bych vás informoval, že společnost Lidl Česká republika v rámci PROJEKTU Rákosníčkova hřiště vybuduje v letošním roce 19 Nových dětských hřišť - jedno takové hřiště může vzniknout i v Bruntále, v prostoru Mezi ulicí Uhlířskou a prodejnou Lidl. Bruntál nemá šanci uspět, pokud o se do hlasování Udělej hlasování nezapojí více občanů; zatím se hlasování pro Bruntál nevyvíjí nijak příznivě, k postupu nám chybí několik set hlasů. Proto prosím, abyste informovali maximální počet rodičů i dětí, kteří mohou tuto akci hlasováním podpořit. 
Hlasovat je možno do 28. února prostřednictvím internetu nebo formou SMS. Jelikož je SMS hlasování zpoplatněné, doporučuji bezplatné hlasování na webu.
Hlasovat je možno zde
případně přes Internetové stránky města. Za podporu vám budu vděčný.
S pozdravem přáním příjemného víkendu                   
                                                                                                        Petr Rys 
___________________________________________________________________________
 
Strava období půstu aneb jarní očista
Masopust je za námi a i když již žádný trubač půlnočním troubením neohlašoval jeho konec, dle slovanských tradic od popeleční středy 13.2.2013 probíhá až do velikonoc období čtyřicetidenního půstu. Každá neděle má dle tradic své jméno.
Naše vaření Čáry máry v kuchyni bude také v duchu půstu, v dnešní době pojaté jako jarní očista. Více k vaření najdete v příloze nebo na webu.
 
1. „ První neděle “ - Invocabit:
V českém prostředí nazývaná - " Černá nebo Pytlová."
Pravděpodobně proto - že během půstu ženy odkládaly pestré oděvní součástky a oblékaly se do černých šatů, plédů a zástěr.
Někdy je také nazývána " Pučálka " - podle pokrmu z namočeného a usmaženého hrachu.
Méně časté označení je „ Liščí“ neděle " - podle preclíků, které pekly hospodyně zvláště v oblasti středních Čech.
Preclíky se navlékaly na proutky – kolik dětí bylo v domě, tolik proutků maminky ozdobily preclíky.
Pak je zavěsily venku na stromy s tím - že je dětem nadělila liška.
2. „ Druhá neděle “ - Reminscere:
Je v lidovém prostředí nazývána jako „ Pražná “ - podle tradičního jídla pražmy.
Jedná se o staroslovanský pokrm - připravovaný pražením nedozrálého obilí.
Častějším označení této neděle je „ Sazometná “ – v tento den se vymetají komíny a vše, čeho se po zimě chcete zbavit.
3. „ Třetí neděle “ - Oculi:
Tato neděle se také nazývá " Kýchavá " - kolikrát kdo tuto neděli kýchne, tolik roků ještě bude živ.
Ve východních Čechách se tradovalo, že kdo kýchne 3x - bude celý rok zdráv.
Tento obyčej odráží strach z moru - jehož první příznaky byly spojeny právě s kýcháním.
„ Jakž kdo kejchnul, hned náhle umříti musel.“
Proto lidé při kýchání přáli - „ Pozdrav tě Pán Bůh “, aby toto nebezpečí zažehnali.
4. „ Čtvrtá neděle “ - Laetare:
Měla zvláštní postavení - neboť toho dne bylo možno částečně uvolnit postní kázeň.
Výrazem toho byla v církevním prostředí změna barvy rouch – fialová byla nahrazena růžovou.
V tuto neděli chodil družba se ženichem navštívit dům - do něhož chtěli přijít o velikonoční pomlázce na námluvy.
Proto se tato neděle někdy nazývá „ Družebná.“
5. „ Pátá neděle“  - Judica:
Poslední neděle před " Velikonocemi " - „ Černá, Smrtná nebo Smrtelná.“
Je spojena s tradicí sahající do starokřesťanských počátků církve - se zahalováním křížů v kostele.
Ve 3.a 4.st. byly kříže nesoucí postavu umírajícího " Krista " zdobeny drahými kameny a filigránem.
Aby výzdoba nerušila vážnost postní doby -  kříž se zakrýval.
O " Smrtelné neděli " - byl obecně rozšířen zvyk „vynášení smrti – Moreny."
Tento obyčej spojujeme s ukončením zimy.
6. Poslední neděle - " Květná:“
Je dnem, kdy si připomínáme památku " Kristova " vjezdu do Jeruzaléma.
Název je odvozen od květů - jimiž " Krista " vítali.
Do lidového prostředí se obyčej přenesl v podobě - svěcení kočiček, jívy, košťat apod.
Mimo to se nosilo „ Léto do vsi “ – oblékaly se nové šaty, vymetala se neřest a nesmělo se péct…
 
Více zde: http://www.prirodnienergie.eu/lidove-zvyky/velikonocni-zvyky/
_____________________________________________
Česká republika je černou ovcí,
ještě stále podporuje pěstování GMO plodin
 
Zákazy pěstování geneticky modifikovaných plodin se šíří Evropou. Tento měsíc se k řadě zemí připojilo i sousední Polsko.
„České republice ujíždí vlak za významnými evropskými zeměmi. Poté, co po Německu, Rakousku, Francii, Řecku a Maďarsku zakázalo pěstování dvou geneticky upravených plodin i Polsko, zůstává Česká republika spolu se Slovenskem skvrnou na mapě střední Evropy, kde má ,lobby´ GMO dveře otevřené,“ uvedla Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.
Nyní je řada na vládě, poslancích a dalších odpovědných orgánech, aby podobně jako v sousedním Polsku připravili zákon zakazující pěstování GM plodin. Jinak by se mohlo klidně stát, že v Češích probuzená důvěra v české potraviny poklesne a do nákupních košíků si častěji budou vkládat jídlo třeba z Polska nebo Německa. To stejné platí i o možném vývozu plodin do zahraničí, který se může (pokud se legislativa k p otázkách pěstování GMO nezmění) značně snížit.
___________________________________________________________________
 
Evropský parlament vydává směrnice a nařízení,
které pak musejí být státy EU včleněny do státních legislativ.
Uvádět vliv potravin a většiny jejich složek na lidské zdraví je od 14.12.2012 zakázáno nařízením Evropské komise č. 432/2012, pokud nebyly u potraviny či doplňku stravy provedeny klinické testy v souladu s nařízením Evropské komise.
 
Za posledních 10 let vydal Evropský parlament hned několik směrnic a nařízení, které mají vliv na postavení přírodních léčivých zdrojů (léčivých rostlin). Tyto směrnice a nařízení zahnali léčivé rostliny v členských zemích EU do slepé uličky. Tento systém evropských směrnic a nařízení zařazuje veškeré léčivé přírodniny (rostliny, houby, mikroorganizmy atd. s deklarovanými léčivými účinky) pod svůj režim, tedy pod režim stejně přísný jako u průmyslových léků.
 
Důsledkem, je že každý bylinář (výrobce nebo dovozce léčivých rostlin) je podle toho nucen získat statut farmaceutické firmy (tj. získat povolení stejného typu jako pro výrobu a dovoz průmyslových léků). Dále je nucen podstoupit drahou lékovou registraci pro každou jednotlivou bylinnou položku. Veškeré byliny, jejich kombinace, různé formy (části rostlin celé, krájené, práškované, v kapslích, extrakty...) a balení je nutné registrovat samostatně v každé jednotlivé zemi EU, stejně jako je tomu u průmyslových léků. Jediným ulehčením je odpuštění nutnosti předklinických a klinických studií v uznaných případech tzv. "tradičního použití", které musí bylinář sám doložit. Tato zjednodušená registrace vyjde pro jednu bylinnou položku například jen za ČR na 200 000 Kč (sazebník SÚKL). Co více, na prodej bylin by se vztahovala stejná omezení jako na prodej průmyslových léků (prodej pouze v lékárně a další omezení prodeje a manipulace). 
 
Toto je důvod, proč se z některých běžně prodávaných produktů ztrácí vyjádření výrobce, k čemu je produkt určen. Nejčastěji se s touto skutečností setkáte u bylinných čajů. Každý z nás má tak možnost si informaci zjistit v literatuře nebo na internetu a do prodejny zajít pro konkrétní produkt, protože již bude vědět, k čemu je určen. Na jedné straně tento postoj vede k tomu, že člověk bude „donucen“ vzít větší odpovědnost za své zdraví na sebe….nebo nebude chtít tyto informace vyhledávat a bude věřit lékařům a farmacii. 
 
Za podpora prof.Valíčka vznikla iniciativa proti nařízení EU týkající se zdravotních tvrzení u léčivých rostlina a přírodních produktů. Pokud vám tato regulace není lhostejná, můžete podpořit výzvu i vy.
Více info v příloze, popř. v petici na www.nedejmesiprirodu.cz.
 
___________________________________________________________________
 
Žijte a užívejte života.
Život je krásný a stojí za to jej prožít naplno.
A nezapomeňte, s úsměvem jde všechno lépe.